Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Författningssamling tekniska nämnden

Den kommunala författningssamlingen innehåller kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i Tidaholms kommun.


Nedan finns författningssamlingar för tekniska nämnden.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Delegationsordning för tekniska nämnden.pdföppnas i nytt fönster 133.3 kB 2016-10-10 13.18
Grunder för kommunala bidrag till enskild väghållning.pdföppnas i nytt fönster 78.5 kB 2016-12-29 13.58
Lokala ordningsföreskrifter.pdföppnas i nytt fönster 530.3 kB 2016-12-29 13.30
Parkeringsavgifter vid överträdelse av regler i trafikförordningen.pdföppnas i nytt fönster 21.8 kB 2011-08-10 13.00
Reglemente tekniska nämnden.pdföppnas i nytt fönster 119.6 kB 2016-03-14 13.29
Taxa för camping.pdföppnas i nytt fönster 70.2 kB 2016-12-30 08.06
Taxa för odlingslotter .pdföppnas i nytt fönster 70.2 kB 2016-12-30 08.02
Taxa för renhållning.pdföppnas i nytt fönster 100.2 kB 2016-12-30 08.45
Taxa för Tidaholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.pdföppnas i nytt fönster 139 kB 2016-12-29 14.14
Taxa för upplåtelse av offentlig plats.pdföppnas i nytt fönster 90.3 kB 2016-12-29 14.19

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-07-07

Kontakt

Kanslichef
Markus Wästefors
0502-60 60 48

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning