Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Skriv medborgarförslag

Invånare i Tidaholm kan lämna förslag i frågor som rör kommunens verksamhet. Detta kallas att lämna ett medborgarförslag.

Alla som är folkbokförda i Tidaholm, barn, ungdomar och vuxna, har möjlighet att lämna in förslag till kommunfullmäktige. Du behöver alltså inte ha kommunal rösträtt. Förslag kan endast lämnas av en enskild person, inte av föreningar eller organisationer.


Vad kan jag lämna för förslag?

Du kan lämna förslag om det mesta som rör kommunens verksamhet men förslaget får inte vara oetiskt, odemokratiskt eller rasistiskt. Förslaget får inte heller strida mot någon lag eller författning, handla om myndighetsutövning mot enskild person eller avse ett personärende.


Tänk på att ditt medborgarförslag enbart kan handla om en sak. Har du flera förslag ska du lämna in flera medborgarförslag.

Hur lägger jag ett medborgarförslag?

Du kan lämna in ditt medborgarförslag antingen via en e-tjänst eller genom att skicka in ett formulär. Du hittar genvägen till e-tjänsten medborgarförslag samt formuläret under relaterade länkar.

Om du lämnar in genom formuläret så ska måste namn, adress och folkbokföringsort måste finnas med. Lämna ditt förslag till kommunkansliet, Tidaholms kommun eller direkt till kommunfullmäktiges presidium i samband med ett fullmäktigesammanträde.

Vad händer efter att jag har lämnat mitt förslag?

Du får besked från kommunen om när ditt medborgarförslag ska tas upp av kommunfullmäktige och du får då också möjlighet att vara med och presentera förslaget. Ditt medborgarförslag behandlas och beslutas sedan i den nämnd som hanterar liknande frågor. Om ditt förslag rör flera nämnders verksamhetsområden och/eller är av principiell karaktär tas det upp för beslut i kommunfullmäktige.

Allmän handling

När ditt medborgarförslag lämnas in blir det en allmän handling och tidningar, radio eller andra invånare i kommunen har rätt att läsa allt material.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-07-07

Kontakt

Kanslichef
Markus Wästefors
0502-60 60 48

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31  Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse.

Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning