Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Allmänhetens frågestund

Du kan ställa frågor till kommunfullmäktige under Allmänhetens frågestund.

 

Under Allmänhetens frågestund kan du som medborgare ställa frågor till kommunfullmäktige. Du behöver inte skicka in din fråga i förväg utan kan ställa den direkt på mötet. Din fråga ska vara av allmänt intresse och besvaras av kommunalråd eller ordförande/vice ordförande i den nämnd som berörs. Det är inte tillåtet att använda tillfället för att enbart framföra en åsikt. Om ett svar inte kan lämnas direkt besvaras istället frågan på nästkommande möte. För att få ett svar krävs det att du som frågeställare är närvarande.

 

Allmänhetens frågestund är en av de första punkterna på kommunfullmäktiges sammanträden.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-02-22

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning