Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Sammanträdesprotokoll från social-och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 2018-04-10

Protokoll från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-04-10 är nu justerat. Dagordningen finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / Bevis

 


 

 


 

 

Nämnd/Styrelse:

 

 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott

 

 

Sammanträdesdatum:

 

 

2018-04-10

 

 

Paragrafer:

 

 

§§ 95-107, §§ 109-125

 

 

Anslaget publicerades:

 

 

2018-04-16

 

 

Anslaget tas ner:

 

 

2018-05-06

 

 

Förvaringsplats för protokollet:

 

 

Socialförvaltningen, Stadshuset Tidaholm

 

 

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-04-16

Kontakt

Kanslichef

Thomas Lindberg

0502 - 60 60 48

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning