Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Sammanträdesprotokoll från Personalutskott 2018-04-06

Protokoll från personalutskottets sammanträde 2018-04-06 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / Bevis

 


 

 


 

 

Nämnd/Styrelse:

 

 

Personalutskottet

 

 

Sammanträdesdatum:

 

 

2018-04-06

 

 

Paragrafer:

 

 

§§ 6-11

 

 

Anslaget publicerades:

 

 

2018-04-10

 

 

Anslaget tas ner:

 

 

2018-05-02

 

 

Förvaringsplats för protokollet:

 

 

Stadshuset,Tidaholm

 

 

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-04-10

Kontakt

Kanslichef

Thomas Lindberg

0502 - 60 60 48

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning