Säkerhet & beredskap

Kommunen har en beredskap för att hantera olika samhällsstörningar och extraordinära händelser och samverkar med andra myndigheter för att öka tryggheten i kommuen.

Kommunen arbetar förebyggande och övar regelbundet på att hantera olika typer av händelser. Vid en större samhällsstörning kan krisledningsnämnden ta över styret av kommunen för att kunna hantera händelsen.

Tidaholms kommun har en gemensam räddningstjänst, Samhällsskydd mellersta Skaraborglänk till annan webbplats, med tre andra kommuner.

Krisberedskapsvecka och skrift från MSB

Den 28 maj till 3 juni är det nationell krisberedskapsvecka i Sverige. Veckan finns för att skapa en ökad medvetenhet om vad man kan göra för att förbereda sig inför en situation då samhället inte fungerar som vi är vana vid. Under slutet av maj kommer du också att få broschyren Om krisen eller kriget kommer hemskickad. Detta är en informationsskrift framtagen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Mer information hittar du i nyheten länkad nedan.

Kontakt

Rebecca Bergelin

Säkerhetssamordnare

Telefon: 0515-88 58 16

E-post: rebecca.bergelin@falkoping.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:23 maj 2018