Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Vattenskyddsområde

Sjö med badförbud

För att vi ska kunna njuta av ett gott och säkert dricksvatten även i framtiden så behöver vattnet skydd. Därför upprättas vattenskyddsområden kring alla större vattentäkter.

Inom ett vattenskyddsområde gäller skyddsföreskrifter som syftar till att reglera verksamheter och åtgärder som kan utgöra en risk för vattentäkten. Verksamheter som kan innebära en risk för vattnets kvalitet är förbjudna. Andra verksamheter kan kräva tillstånd eller anmälan. Tillstånd söks och anmälan görs hos miljö- och byggkontoret.

Skyddsförskrifter

I skyddsföreskrifterna regleras bland annat:

  • Hantering av skadliga ämnen som exempelvis petroleumprodukter och lösningsmedel
  • Etablering av verksamheter inom skyddsområdet där föroreningsrisk finns
  • Väghållning
  • Avloppsvatten- och avfallshantering
  • Spridning, lagring och annan hantering av bekämpningsmedel
  • Jordbruk, djurhållning och skogsbruk
  • Schaktning och täktverksamhet
  • Energianläggningar så som berg- jord- och sjövärme

Nytt vattenskyddsområde kring Källefall

Tidaholms kommun arbetar med upprättandet av ett nytt skyddsområde runt Källefalls vattentäkt. Ärendet återvisades till kommunen genom regeringsbeslut 2015-01-15, ärendenr: M2013/1589/ME.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-20

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Peter Elofsson
0502-60 60 98

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning