Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Tack alla som tyckt till om översiktsplanen!

Medborgardialogen för översiktplanen avslutad. Ett stort tack till alla som tyckt till och deltagit i medborgardialogen under våren! Nu fortsätter arbetet med översiktsplanen 2030.

Medborgardialogen utgjorde en första fas i framtagandet av Tidaholms nya kommunomfattande översiktplan. Alla svar ska nu sammanställas och kommer sedan att presenteras i ett öppet dokument på hemsidan. Detta kommer sedan att ligga till grund för fortsatta politiska dialoger kring översiksplanens inriktning. En färdig samrådshandling till översiktplanen kommer förhoppningsvis att presenteras under början av 2018.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-20

Kontakt

Planarkitekt

Marie Bengtzon
0502-60 60 30

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning