Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Södra Rosenberg ute på samråd

Vy över Rosenberg

Handlingarna för samråd gällande Södra Rosenbergsområdet finns nu på hemsidan. De finns också utställda i stadshusets foajé.

Samrådstiden är från 20 december 2017 till och med 26 januari 2018. Du är välkommen med skriftliga synpunkter till: Miljö- och byggnadsnämnden, Tidaholms kommun, 522 83 Tidaholm, eller via e-post: miljo.bygg@tidaholm.se.

Mer om området

Läs mer ingående om det framväxande området via länken nedan.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-22

Kontakt

Planarkitekt

Marie Bengtzon
0502-60 60 30

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning