Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Hjälp oss att bli bättre - Kundnöjdhetsmätning på gång

Nöjda kunder är en viktig ledstjärna för Tidaholms kommun och vi vill få en bild av hur du uppfattar avfallshanteringen i vår kommun samt hur du vill att avfallshanteringen ska förbättras.

Vi genomför en kundundersökning och bli därför inte förvånad om du är en av våra slumpmässigt utvalda kunder som fått en enkät i brevlådan. Din åsikt är viktig för oss och därför vill vi redan nu tacka för att du ägnar några minuter åt att besvara enkäten.

För att genomföra enkätundersökningen har vi tagit hjälp av företaget utredarna AB. Det är också de som besvarar eventuella frågor angående undersökningen. Kontaktuppgifter framgår i enkätens följebrev.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-22

Kontakt

Kundtjänst VA/renhållning

Kundtjänst

0502-60 62 00

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning