Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Matförgiftning

Matförgiftning, magsjuka, maginfluensa, kärt barn har många namn. All magsjuka får vi inte av dålig mat.

Magsjuk man

Vinterkräksjuka

Vinterkräksjuka (maginfluensa), som orsakas av calicivirus, smittar inte enbart via maten utan kanske oftare från person till person.

Matförgiftning

Matförgiftning orsakas oftast av bakterier. Dessa finns ständigt runt omkring oss och gör oss inte sjuka om vi behandlar våra livsmedel på rätt sätt. För dåligt upphettade livsmedel, för långsam nedkylning av tillagad mat som ska sparas och kylförvaring vid alltför hög temperatur är vanliga orsaker till matförgiftning. I ca hälften av fallen har vi själva orsakat problemen genom felaktig hantering av maten.

Restauranger

I den andra hälften av matförgiftningarna kan orsaken vara felaktig hantering av livsmedel i storkök och på restauranger. Det kan också vara smitta som följer med från tidigare led, t.ex. grönsaker och bär som vattnats med gödselvatten.

Bakteriegifter

Oftast är det inte bakterierna som direkt orsakar magsjukan, utan de gifter som de producerar. Det innebär att all matförgiftning inte ger magsjuka. En mycket farlig bakterie, Clostridium botulinum, producerar det starkaste gift vi känner till. Giftet ger bl.a. muskel och andningsförlamning. Endast enstaka fall förekommer i Sverige.

Om du misstänker matförgiftning

Vid misstänkt matförgiftning bör du snarast kontakta miljö- och byggkontoret så vi får en möjlighet att spåra smittkällan.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-20

Kontakt

Miljö- och livsmedelsinspektör

Britt Svensson
0502-60 63 27

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning