Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Översiktsplan 2030

Vy vid Tidan i Tidaholm

Nu tar vi fram en ny översiktsplan för Tidaholms kommun! Här nedan beskriver vi vad en översiktsplan är och hur du kan påverka den. På de följande sidorna finner du fördjupad information.

Vad innehåller översiktsplanen?

Översiktsplanen ska ge vägledning för kommunala beslut i frågor som rör användningen av mark och vatten och den byggda miljön. Översiktsplanen förklarar kommunens syn på samhällsbyggandet i stort - vilka målen är, vad som är särskilt viktigt och värdefullt att ta vara på och vad som ska utvecklas och bevaras i kommunen.

Långsiktighet

Översiktsplanen kan till exempel visa var bostäder kan byggas och verksamheter utvecklas, vilka naturområden eller kulturmiljöer som är viktiga att värna samt vilka områden och miljöer som har potential att utvecklas. Innehållet styrs av plan- och bygglagen och alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som i stora drag visar kommunens intentioner på lång sikt.

Varför medborgardialog?

De val vi gör i översiktsplanen får konsekvenser för var vi bor, var det finns arbetsplatser, handel och service, grönområden och parker, hur vi reser och rör oss. Därför behöver vi din hjälp som vardagsexpert för att landa rätt! Hur vill du att ditt framtida Tidaholm ska se ut? Vi vill att du utrycker din åsikt och de synpunkter som samlas in kommer att fungera som ett kunskapsunderlag i det fortsatta arbetet med översiktsplanen. För att underlätta denna sammanställning har vi delat in översiktsplanen i fyra fokusområden.

Tre sätt för dig att tala om vad du tycker

Fyll i våra enkäter

Att svara på våra enkäter är ett snabbt och enkelt sätt för dig att låta oss veta vad du tycker. Det finns fyra enkäter - en för varje fokusområde.

Besök lokalen på Torggatan

På Torggatan 3 har vi en lokal där vi pratar om översiktsplanen. Det är öppet kl. 10 - 13 på onsdagar och lördagar. Då är du välkommen in för att ta en kopp kaffe, få information och låta oss ta del av dina synpunkter.

Boka en dialog

Är ni en grupp personer, exempelvis en förening, som vill få möjlighet att prata om det som är viktigt för just er kan ni boka en dialog. Då kommer vi till er för att prata om översiktsplanen och ta med oss era åsikter.

Vad händer sedan?

Under våren 2017 kommer medborgardialoger att pågå. När vi har samlat in åsikter och förslag kommer dessa att sammanställas i ett dokument som kommer att finnas tillgängligt på kommunens hemsida. Detta kommer sedan att utgöra underlag för det fortsatta arbetet med översiktsplanen.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-05-08

Kontakt

Planarkitekt

Marie Bengtzon
0502-60 60 30

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Adress

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00


Populära sidor

Press
Återvinning