Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Luftföroreningar

Skorstensrök

En luftförorening är ett ämne som ändrar luftens naturliga sammansättning. Det kan vara gaser eller partiklar (stoft).

En del ämnen som betraktas som luftföroreningar förekommer naturligt i luften men i större mängd än vad som räknas som normalt. Idag vet vi att luftföroreningar har stora effekter på både hälsa och miljö.

Partikelmätningar

Kommunen utför regelbundet partikelmätningar (PM10) för att kontrollera luftkvaliteten i Tidaholm. Mätningarna sker vid Norbergs Konditori.

Luft i Väst

Tidaholms kommun är också medlem i Luft i Väst som hjälper till att bestämma vilka mätningar som behövs och var de behövs i regionen. Under vissa år kan andra parametrar än PM10 kontrolleras i vår kommun.

Luftmätningar i Tidaholm

Vill du veta mer om luftmätningarna i Tidaholm så besök Luft i Väst hemsida, länk till höger.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-20

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Katarina Alin
0502-60 61 02

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning