Översiktlig planering

Översiktlig planering handlar om planering på en övergripande nivå där strategier, mål och riktlinjer för större områden framgår. I översiktsplanen redovisas kommunens avsikter på lång sikt vad gäller användning av mark och vatten.

Översiktsplanens uppgift

I översiktsplanen ska kommunen redovisa hur man ska:

  • medverka till en ändamålsenlig struktur av bebyggelse, grönområden, ommunikationsleder och andra anläggningar
  • främja goda miljöförhållanden och en långsiktigt god hushållning med mark- och vattenområden, energi och råvaror
  • främja en från social synpunkt god livsmiljö


I den översiktliga planeringen tar kommunen ställning till hur olika intressen ska vägas mot varandra och framtida strategiska inriktningar läggs fast.


Översiktliga planer, som den kommuntäckande översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen, är inte juridiskt bindande.

Tipsa andra genom att skicka till:

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2015-01-08

Kontakt

Planarkitekt

Kirsi Mattisdotter Hammar
0502-60 60 30


Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm


Besök sker lämpligast efter överenskommelse.
 
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Besöksadress
Stadshuset, Torggatan 26A
Tfn
0502-60 60 00
Fax
0502-60 63 50
Org nr
212000-1736
Plusgiro
12 14 20-4
Inloggning
Om webbplatsen Startsidan Nyhetsarkiv Sökresultat Webbkarta Hitta på webbplatsen Kontakt