Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Översiktlig planering

Översiktlig planering handlar om planering på en övergripande nivå där strategier, mål och riktlinjer för större områden framgår. I översiktsplanen redovisas kommunens avsikter på lång sikt vad gäller användning av mark och vatten.

Översiktsplanens uppgift

I översiktsplanen ska kommunen redovisa hur man ska:

  • medverka till en ändamålsenlig struktur av bebyggelse, grönområden, ommunikationsleder och andra anläggningar
  • främja goda miljöförhållanden och en långsiktigt god hushållning med mark- och vattenområden, energi och råvaror
  • främja en från social synpunkt god livsmiljö

I den översiktliga planeringen tar kommunen ställning till hur olika intressen ska vägas mot varandra och framtida strategiska inriktningar läggs fast.

Inte juridiskt bindande

Översiktliga planer, som den kommuntäckande översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen, är inte juridiskt bindande.

Nedan hittar du Framtidsplan 2020, en fördjupad översiktsplan för Tidaholms stadsbygd som antogs 2009.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Översiktplan 1990.pdföppnas i nytt fönster 9.6 MB 2017-04-05 13.11
Karta nr 1.pdföppnas i nytt fönster 6.2 MB 2017-04-05 13.11
Karta nr 2.pdföppnas i nytt fönster 6.2 MB 2017-04-05 13.11
Fördjupad översiktsplan Tidaholms stadsbygd.pdföppnas i nytt fönster 15.4 MB 2016-06-15 16.26

 Härunder finner du vindbruksplanen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vindbruksplan 2010.pdföppnas i nytt fönster 8.7 MB 2016-06-15 16.38

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-22

Kontakt

Planarkitekt

Marie Bengtzon
0502-60 60 30

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning