Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Hållbar utveckling

Jordklotet vilande i ett par händer

Hållbar utveckling har vi alla hört talas om, men det är ett begrepp som inte har funnits särskilt länge. Det kom i allmänt bruk så sent som i slutet på 1980-talet efter att ha funnits med i en FN-rappport.

Vad är hållbar utveckling?

I ovannämnda rapport definieras det som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Det kan också uttryckas som att förbättra levnadsstandarden för oss som lever idag samtidigt som vi ska se till att kommande generationer ska få chansen att ha det lika bra.

Tre delar

Man kan säga att hållbar utveckling består av tre delar:

  • Ekologisk hållbarhet som handlar om att bevara jordens produktionsförmåga och minska människans påverkan på naturen
  • Social hållbarhet som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt samhälle där de grundläggande mänskliga behoven uppfylls
  • Ekonomisk hållbarhet som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser

Fyra villkor

För att uppnå ett hållbart samhälle definieras fyra villkor som måste uppfyllas:

  • Vi måste förhindra en ökad koncentration av ämnen från berggrunden i naturen
  • Vi måste förhindra en ökad koncentration av ämnen från samhällets produktion i naturen
  • Vi måste sluta att tränga undan naturen med fysiska metoder så som vägbyggen, skövling och liknande
  • Vi måste se till att människor inte förvägras att tillgodose sina behov på grund av missbruk av politisk och ekonomisk makt

Allt detta tas det hänsyn till i det kommunala planarbetet som utgör ett viktigt instrument för att styra i riktning mot ett mer hållbart samhälle.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-22

Kontakt

Planarkitekt

Marie Bengtzon
0502-60 60 30
Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning