Tyck till
Tidaholms kommun
menu

Solenergi

Solpaneler

Intresset för de förnybara energislagen har ökat kraftigt sedan i början av 90-talet och förnybar energi är nu den marknad som har snabbast tillväxt.


Med ökande miljöproblem och stigande energipriser blir solenergi allt viktigare för såväl småhusägare som för kommunala och privata fastighetsförvaltare och energibolag.


Solenergi vinner i längden och är ett självklart val inom en rad olika användningsområden. Solstrålningen kan användas för att generera både värme och elektricitet.


Då en solenergianläggning har en försumbar driftskostnad att ta hänsyn till bestäms energipriset av kapitalkostnaden. En låg ränta och en lång amorteringstid, ger ofta bra lönsamhet. Till skillnad från andra energislag är solenergin helt gratis när anläggningen är betald.

Stöd till nätanslutna solcellsanläggningar

Stöd till installation av nätanslutna solcellsanläggningar i olika tillämpningar ges enligt energimyndighetens förordning SFSF 2009:689. Stödet är rambegränsat och gäller från 1 juli 2009 till 31 december 2011.


Stödet uppgår maximalt till 60% av solcellsanläggningens bidragsberättigade kostnader eller 2 miljoner kr per byggnad eller fastighet. Mer information finner du på boverkets hemsida.

Stöd till solvärmeanläggningar

Stöd till installation av solvärme i olika tillämpningar enligt energimyndighetens förordning 2008:1247. Stödet är rambegränsat och gäller from januari 2009 tom 2013.


Stödet baseras på solvärmeanläggningens beräknade värmeutbyte och uppgår till maximalt 7 500 kr per lägenhet i småhus eller 3 miljoner kr per projekt. Mer information finner du på boverkets hemsida.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2016-02-08

Kontakt

Energirådgivare
Karin Steen
0502-60 60 79

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Adress

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00


Populära sidor

Press
Återvinning