Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Solenergi

Solceller

Intresset för de förnybara energislagen har ökat kraftigt sedan i början av 90-talet och förnybar energi är nu den marknad som har snabbast tillväxt.

Med ökande miljöproblem och stigande energipriser blir solenergi allt viktigare för såväl småhusägare som för kommunala och privata fastighetsförvaltare och energibolag. Solenergi vinner i längden och är ett självklart val inom en rad olika användningsområden. Solstrålningen kan användas för att generera både värme och elektricitet.

Lönsamhet

Då en solenergianläggning har en försumbar driftskostnad att ta hänsyn till bestäms energipriset av kapitalkostnaden. En låg ränta och en lång amorteringstid, ger ofta bra lönsamhet. Till skillnad från andra energislag är solenergin helt gratis när anläggningen är betald.

Stöd till solcellsanläggningar

Det finns statliga stöd att söka för installation av solcellsanläggningar. Mer information finner du på energimyndighetens sidor, länk här till höger.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-20

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning