Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Elnät

Fåglar på ledningar

I större delen av Tidaholm kommun är det Tidaholms Elnät AB som äger ledningsnätet. I övriga delar av kommunen ägs ledningarna av Vattenfall AB.

Får du problem med elförsörjningen ska du vända dig till det företag som ansvarar för ledningarna.

Kontaktinformation till bolagen hittar du till höger.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-20

Kontakt

Tidaholms Elnät AB
Kundtjänst
Telefon: 0502-60 65 50
Fax: 0502-60 65 51

Vattenfall AB
020-82 00 00
Vardagar kl 09-17

Felanmälan Vattenfall
020-82 58 58
Dygnet runt

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning