Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Ovårdad tomt

Skrotbilar utanför hus

Det är fastighetsägarens skyldighet att vårda sin tomt och sina byggnader. Detta gäller även obebyggda tomter. Ovårdade tomter och byggnader kan vara störande och en fara för omgivningen.

Underhåll

Underhållet av byggnader ska skötas så att dess grundläggande tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Anordningar som är till för att säkerställa brandskydd, skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö, säkerhet vid användning, energihushållning och handikapptillgänglighet ska hållas i stånd.

Byggnadens yttre

Byggnaders yttre ska hållas i ett vårdat skick. Underhållet ska anpassas till byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt samt omgivningens karaktä.

Värdefulla byggnader

Särskilt värdefulla byggnader ska underhållas så att deras särart bevaras. Att byta ut detaljer i fasaden, t.ex. fönster eller portar, på ett sätt som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende fodrar bygglov inom detaljplanelagt område.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-03-20

Kontakt

Bygglovshandläggare

Jörgen Nyström

0502-60 60 14

Ninni Hellqvist

0502-60 60 11

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning