Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Kulturmiljö

Stenkammargrav

Vårt kulturarv och vår kulturmiljö är summan av de spår vi människor lämnar efter oss.

Länsstyrelsens ansvar

Det är länsstyrelsen som har ansvaret för att skydda, vårda och informera om kulturmiljön på det regionala planet. Länk till länsstyrelsen ser du till höger.

Exempel på kulturmiljöer som länsstyrelsen ansvarar för:

  • fornlämningar
  • kyrkor och kyrkogårdar
  • industrihistoriska platser
  • kulturlandskap

Byggnadsminne

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar kan få skydd som byggnadsminnen. Länsstyrelsen beslutar om en byggnad som har ett högt kulturhistoriskt värde får byggnadsminnesskydd.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel, eller som ligger i ett område av sådan karaktär.

När du bygger till eller gör andra ändringar på sådana byggnader ställs speciella krav på utförandet. Nya byggnader ska anpassas till den befintliga miljön och hänsyn ska tas till karatärsdrag och kulturhistoriska värden.

K-märkning och skyddsbestämmelser

I dagligt tal används bergeppet K-märkning om byggnader som i kommunens planering finns upptagna som kulturhistoriskt värdefulla. Dessa byggnader har inget lagligt skydd, utan skyddas genom bestämmelser i kommunens detaljplaner.

Statliga byggnadsminnen

Statliga byggnadsminne ägs av staten. Det kan vara t ex kungliga slott, regerings- och domstolsbyggnader, försvarsanläggningar, broar, fyrar och järnvägsmiljöer. Det är regeringen som beslutar om en statlig byggnad eller anläggning ska bli statligt byggnadsminne.

Byggnadsminnen i Tidaholm

  • Kavlås slott, 1978
  • Kungslena Bosgård, 1992
  • Ordenshuset Logen 204 Vulcan, 1992

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-22

Kontakt

Bygglovshandläggare

Jörgen Nyström

0502-60 60 14

Ninni Hellqvist

0502-60 60 11

Planarkitekt

Marie Bengtzon
0502-60 60 30

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning