Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Bostadsstrategiskt program

Hus i staden

Den 29 maj 2017 antog Tidaholms kommunfullmäktige det bostadsstrategiska program som Miljö- och byggkontoret tagit fram för framtida boende i kommunen.

Stadsvy

Programdel

Programmet består av två delar där programdelen redovisar relevanta kommunala, regionala och nationella mål, planer och program samt förslag till hur bostadsförsörjningen ska tillgodose en utveckling av bostadsbeståndet för olika grupper i kommunen. Programmet redovisar även kommunens insatser för att nå uppsatta mål, samt hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program.

Behovsanalys

I behovsanalysen har kommunen bedömt att det behövs mellan 175-200 nya lägenheter varav cirka 20-25 småhus under programperioden 2017-2020. Här redovisas planeringsförutsättningar och analyser av bostadsmarknaden samt vilka behov det finns av olika boendeformer. Kommunens vision är att: ”I Tidaholm ska vi kunna leva och bo i en god livsmiljö som skapar trygghet, omtanke och utveckling för både individer och företag”.

Inriktningsmål

Två av fem inriktningsmål är att:

  • Tidaholms kommun ska medverka till att öka tillgången på ett bra och varierat boende för alla.
  • Tidaholms kommun ska aktivt medverka till att skapa förutsättningar för det goda livet.

Attraktiv kommun

Strategin för ”Attraktiv kommun” är att: För att höja andelen medborgare som upplever Tidaholms kommun som en bra plats att bo och leva på ska kommunen bland annat arbeta för goda kommunikationsmöjligheter, verka för ett varierat bostadsutbud samt ha en skola och omsorg med hög kvalitet. Med ovanstående mål och strategier arbetar kommunen för att vara en del av bostadsmarknaden i region.

Program och behovsanalys hittar du här nedan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bostadsstrategiskt program 2017 - 2020.pdföppnas i nytt fönster 1.8 MB 2017-10-25 17.17
Bilaga, Behovs- och marknadsanalys.pdföppnas i nytt fönster 1.3 MB 2017-10-25 17.17

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-22

Kontakt

Marie Bengtzon
0502-60 60 30

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning