Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Fukt och mögel

Mögelsvampar och mögelsporer förekommer naturligt både utomhus och inomhus. Där det finns tillgång till fukt, syre och näring, t. ex. i rä, smuts och damm kan mögel börja växa.

Hur märker man det?

Mögel- och fuktskador framträder som fuktfläckar eller missfärgningar. Det kan också visa sig genom mögellukt, färg som flagnar och tapet eller mattor som bubblar sig.

Är det farligt?

Alla mögelarter är inte skadliga men en fuktskada ska alltid åtgärdas eftersom det finns risk att det är just en skadlig mögelart som tillväxer. Barn och ungdomar samt personer med exempelvis allergier och luftbesvär är extra känsliga. Därför bör problemet åtgärdas så snabbt som möjligt.

Orsaker till mögeltillväxt

De vanligaste orsakerna till mögelangrepp inomhus är fuktskador på väggar, tak, golv eller en otillräcklig ventilation.

Om du har problem med mögel i din bostad

Hittar du onormal mögelförekomst i din lägenhet, dvs synlig mögeltillväxt eller känner av mögellukt, ska du kontakta fastighetsägaren. Det är fastighetsägarens ansvar att kontrollera om det finns fukt- och mögelskador samt att åtgärda dessa.

Du kan kontakta oss

Får du inte någon hjälp av fastighetsägaren kan du vända dig oss på miljö- och byggkontoret.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-20

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Katarina Alin

0502-60 61 02

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning