Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Kompostering

Kompostering är naturens eget sätt att återvinna avfall. Det vi kan göra i den egna komposten är att hjälpa naturen på traven genom att skapa så bra förhållanden som möjligt för nedbrytningen.

Komposterbart hushållsavfall

För att kompostera krävs är rätt material, lite kunskap och en del tålamod. Den som komposterar får gödning och jordförbättring till sin trädgård samt tillfredsställelsen att veta att man bidrar till att minska sopberget.

Du måste anmäla

Det är tillåtet att kompostera matavfall på den egna fastigheten, men du måste först lämna in en skriftlig anmälan till miljö- och byggkontoret. När du lämnar in din anmälan måste du skicka med en kopia på kvitto om du köpt behållaren eller en ritning/bild på behållaren om du inte har något kvitto.

Skadedjurssäkert

Vid kompostering av matavfall måste kompostbehållaren vara skadedjurssäker. Med skadedjurssäker menas att inga öppningar i behållaren får vara större än 8 mm, för att inte skadedjur (råttor, möss och fåglar) ska komma in i behållaren.

Värmeisolerad

Behållaren ska vara värmeisolerad för att komposteringen inte ska avstanna under vintern. Vid fritidshus accepteras en oisolerad behållare.

Restavfall

​När du fått godkännande för hemkompostering startar den nya taxan. Vi tillhandahåller ett kärl för ditt restavfall på 140 liter. Kärlet har du möjlighet att tömma var fjärde vecka enligt nedanstående schema, beroende på när tömning av sopkärl sker i ditt område. Sopkärlet placeras med draghandtaget ut mot vägen vid fastighetsgräns eller närmaste farbara väg före kl. 06:00 på tömningsdagen.

Tömning av restavfall för permanentboende

Jämna veckor: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50

Udda veckor: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51

Tömning av restavfall för fritidshus

Jämna veckor: 18, 22, 26, 30, 34, 38

Udda veckor: 19, 23, 27, 31, 35, 39


Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-20

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Peter Elofsson
0502-60 60 23

Tekniska kontorets kundtjänst
Kundtjänst
Telefon: 0502-60 62 00
Fax: 0502-60 60 80

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning