Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Företag och verksamheter

Tunnor med varningssymbol

Du som är företagare eller bedriver en verksamhet omfattas av avfallsförordningen i miljöbalken. Där anges vilket avfall som räknas som farligt avfall.

Hantering av farligt avfall

Som verksamhetsutövare är du skyldig att klassificera ditt företags avfall och förse varje avfallsslag med korrekt avfallskod.

Att tänka på vid hantering av farligt avfall:

  • Det är inte tillåtet att blanda olika slag av farligt avfall med varandra eller med annat avfall
  • För att undvika misstag måste alla behållare, fat osv. märkas med uppgift om vilken typ av farligt avfall de innehåller
  • Farligt avfall ska förvaras så att spill eller läckage inte kan nå avlopp, dagvattennät, vattendrag, mark eller grundvatten
  • Du ska föra anteckningar om mängden avfall, vilka avfallsslag som uppkommer samt vilka anläggningar som avfallet transporteras till. Anteckningarna ska sparas i minst fem år
  • För att undvika miljösanktionsavgift är det viktigt att man som företagare följer de regler om anteckningar, förvaring och transport som finns för farligt avfall

Transport av farligt avfall

Yrkesmässig transport av farligt avfall kräver särskilt tillstånd, men ibland räcker det att göra en anmälan. Ansökan eller anmälan görs till Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-20

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Peter Elofsson
0502-60 60 23

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning