Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Farligt avfall

Kasserade batterier

Många föremål som finns i våra hushåll innehåller ämnen som är farliga för hälsan och miljön. Dessa föremål räknas som farligt avfall och bryts ner långsamt eller inte alls.

De giftiga ämnen som en gång spridits i miljön kommer att finnas kvar under lång tid och kommer att göra skada under den tiden. Därför är det viktigt att farligt avfall samlas in och tas om hand på ett korrekt sätt.

Privatpersoner

Som privatperson kan du lämna ditt farliga avfall på kommunens återvinningsanläggning, Siggestorp.

Företag

Företag och verksamheter måste vända sig till privata miljöentreprenörer med sitt farliga avfall.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-02-19

Kontakt

Miljö- och byggkontoret
Expedition
Telefon: 0502-60 60 10
Fax: 0502-60 60 17

Tekniska kontorets kundtjänst
Kundtjänst
Telefon: 0502-60 62 00
Fax: 0502-60 60 80

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning