Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Bygga, bo & miljö

Flicka i tecknat hus på åker

I Tidaholm ska vi bo och leva i en trivsam och trygg miljö. Här ligger bostadsområdena både centralt och nära naturen. Vi ska planera för ett säkert och bra boende med fina gång- och cykelvägar mellan bostad, arbete, skola och fritidsaktiviteter.

Här hittar du det mesta om boende, byggande och miljö. Informationen riktar sig till såväl privatpersoner som företagare. Du kan också få upplysningar om översikts- och detaljplaner, bygglov, lediga tomter, bostadsanpassning och kommunens kart- och mätverksamhet, liksom om vatten, avlopp och el.

Länkar till nämnder och förvaltningar

Till höger hittar du länkar till de kommunala nämnder och förvaltningar som har ansvar för dessa frågor.

På de följande sidorna kan du alltid hitta länkar till höger med fördjupad information om de olika ämnesområdena.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-20

Kontakt

Förvaltningschef miljö- och byggkontoret
Peter Lann
0502-60 60 98

Förvaltningschef tekniska kontoret
Kjell Jonsson
0502-60 60 85

Miljö- och byggkontoret
Expedition
Telefon: 0502-60 60 10
Fax: 0502-60 60 17

Tekniska kontoret
Expedition
Telefon: 0502-60 60 95
Fax: 0502-60 60 80

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse

Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Pictogram för tillgänglighet
Facebook Tidaholms kommun

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning