Kaminer och andra eldstäder

Om du ska installera en ny eldstad som exempelvis en braskamin, panna eller liknande med tillhörande rökkanal (skorsten) ska du göra en anmälan. Detta gäller också om du installerar en braskassett eller spisinsats i din befintliga öppna spis.

Om du vill byta ut din befintliga eldstad ska du göra en anmälan om du ska använda ett annat bränsleslag (t ex byta från olja till pellets), om den nya eldstaden är tyngre och påverkar byggnadens konstruktion eller om bytet medför murningsarbete.

Byte av eldstad till likvärdig med avseende på typ, storlek, effekt, rökgastemperatur och anslutning till rökkanal är inte anmälningspliktigt.

I Boverkets byggregler finns bestämmelser om utförandet t ex eldstadsplan, minsta avstånd till brännbar byggnadsdel, täthet med mera. Skorstenens höjd bör vara minst 1 meter över takbeläggningen och mynna över nock, detta för att minska risken för att röken blir störande för omgivningen. För att sotaren ska kunna utföra sitt arbete behövs takskyddsanordningar så som stegar, glidskydd med mera.

Vi rekommenderar att du kontaktar sotaren innan installationen för råd och tips.

Vad du ska skicka in

När du gör en anmälan om installation av eldstad/rökkanal ska du skicka in

  • anmälningsblankett
  • planritning av huset där placeringen av eldstaden ritats in
  • fasadritning som visar utseendet med den nya skorstenen.

Om du ska ansluta din eldstad till en befintlig rökkanal (skorsten), kan du istället för ritningar bifoga ett foto över platsen där eldstaden ska stå. I anmälan uppger du då hur hög den befintliga skorstenen är.

Vad krävs för att jag ska få elda?

Du måste alltid ha ett startbesked innan du får påbörja arbetet. Startbeskedet gäller i två år. Du ska färdigställa din eldstad/rökkanal inom den tiden annars måste du göra en ny anmälan. När arbetet är klart ska en sakkunnig (oftast sotaren) kontrollera att hela installationen utförts på rätt sätt. Med hela installationen menas att även takskyddsanordningarna, det vill säga takstegar, glidskydd med mera som ska vara godkända och korrekt monterade. Sotaren utfärdar ett besiktningsprotokoll efter kontrollen.

Du måste ha ett slutbesked för eldstaden innan du får börja använda den. Slutbesked kan ges när installationen är helt godkänd och besiktningsprotokollet inskickat till kommunen.

Kontakt

Ninni Hellqvist

Bygglovshandläggare

Telefon: 0502‑60 60 11

E-post: ninni.hellqvist@tidaholm.se

Jörgen Nyström

Bygglovshandläggare

Telefon: 0502-60 60 14

E-post: jorgen.nystrom@tidaholm.se

Tidaholms Sotningsdistrikt AB

Telefon: 0502-107 00

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:13 maj 2018