Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Så lämnar du synpunkter och klagomål på en utbildning

Du som är elev eller vårdnadshavare har möjlighet att framföra framföra synpunkter eller klagomål på en utbildning eller verksamhet som anordnas av barn- och utbildningsförvaltningen.


Att lyssna på, utreda och besvara synpunkter och klagomål från medborgarna är ett viktigt led i barn- och utbildningsförvaltningens arbete med att utveckla och förbättra barnomsorg, skolor och annan utbildningsverksamhet.


Du kan antingen framföra din synpunkt eller ditt klagomål genom att kontakta en pedagog, rektor eller förskolechef. Om du inte är nöjd med det svar du får är du välkommen att vända dig till barn- och utbildningskontoret, via e-post, telefon, brev eller ett bokat besök.


  • E-post: bunkontoret@tidaholm.se
  • Telefon: 0502- 60 61 05
  • Brev: Tidaholms kommun, BUN, 522 83 Tidaholm
  • Besök: Stadshuset, Torggatan 26A, vardagar kl 9-15. Vänligen boka besöket i förväg per telefon eller e-post.

 

Du kan också lämna synpunkter och klagomål via ett webbformulärlänk till annan webbplats på kommunens hemsida. De synpunkter och klagomål som kommer in via webbformuläret förmedlas till chefen för den verksamhet som synpunkten och klagomålet gäller. Du kan välja att vara anonym då du lämnar en synpunkt eller ett klagomål via webbformuläret, men då kan vi inte återkomma till dig med ett personligt svar.


Läs mer om hur barn- och utbildningsförvaltningen tar emot, hanterar och besvarar synpunkter och klagomål under rubriken Synpunkter och klagomål.

 

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-02-13

Kontakt

Kvalitetsutvecklare

Lena Kulin

0502 - 60 62 32

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning