Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Feriepraktik år 2017

Tidaholms kommun erbjuder elever, som vt-2017 går i årskurs 9, möjlighet att söka feriepraktik.

För att vara behörig sökande krävs att eleven går i årskurs 9 i Tidaholms kommun samt att intresseanmälan inkommer inom föreskriven tid. Vid feriepraktikens start måste svenskt personnummer finnas. Feriepraktiken är uppdelat på två perioder enligt följande:

 

Period 1: veckorna 25 och 26, (19/6 – 30/6)
Period 2: veckorna 27 och 28, (3/7 – 14/7)

 

Tidaholms kommun har målsättningen att kunna erbjuda feriepraktik till samtliga elever från årskurs 9 som så önskar. Om intresset för feriepraktiken överstiger platstillgången får lotten fälla avgörande. Detsamma gäller om intresset för vissa platser/viss period överstiger platstillgången.

 

PLATSBANK

Där inget står inom parentes finns platserna i båda perioderna.

Barnskötare, (Period 1), vårdbiträde, köksbiträde, vaktmästare, fastighetsskötare, gatuarbetare (Period 1), parkarbetare, trädgårdsarbete m.m./Brukets Allservice, assistenter Tidaholms Museum/Turistbyrån, assistent Tidaholms, Stadsbibliotek (Period 1), assistenter Idrottsskolan (Period 1), projektarbetare Barnens Hus (Period 1), säljare Återbruket.

 

Skriftlig intresseanmälan på blankett som fås av skolvärd Henrik Bromander/ Forsenskolan och av skolvärdinna Marianne Hagstedt/Hökensåsskolan samt av Ungdomskonsulent Thomas Waltersson/Rudbecksgymnasiet.

 

Intresseanmälan ska vara poststämplad/inlämnad personligen senast 170423 till:

Tidaholms kommun
Rudbecksgymnasiet
Att:Thomas Waltersson
522 83 TIDAHOLM

 

Förfrågningar: ungdomskonsulent Thomas Waltersson, tfn. 60 61 52.

Facklig kontaktperson för S.K.A.F. är Lotta Andersson, tfn. 60 60 54.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-02-21

Kontakt

Ungdomskonsulent

Thomas Valtersson

0502-60 61 52

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning