Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Skolskjuts

Vem har rätt till skolskjuts?

Enligt skollagen har elever som går i grundskolan rätt till kostnadsfri skolskjuts om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.


Skolskjuts kan erhållas när avståndet mellan hem och skola eller hem och hållplats överstiger:

  • 2 km för 6-åringar - till elever årskurs 3
  • 3 km för elever i årskurs 4 - 6
  • 4 km för elever i årskurs 7 - 9.

 

Elever som bor växelvis hos vårdnadshavare med delad vårdnad har rätt till skolskjuts från respektive förälders adress inom Tidaholms kommun, under förutsättning att en av adresserna ingår i den anvisade skolans normala upptagningsområde samt att övriga villkor för skolskjuts är uppfyllda.

 

Klicka på länken nedan för att läsa mer om vad som gäller vid skolskjuts för elever i grundskolan och grundsärskolan.


Klicka på länken nedan för att läsa mer om vad som gäller vid skolskjuts med taxi.

 

Ansökan om skolskjuts

Du ansöker om skolskjuts genom att skicka in en eller flera av följande blanketter till kommunen:

  • Ansökan om skolskjuts
  • Ansökan om skolskjuts - bilaga (vid växelvis boende)
  • Förbindelse skolskjuts - då en vårdnadshavare är folkbokförd i annan kommun
  • Förbindelse vid val av annan skoltillhörighet, skolskjuts
  • Läkarutlåtande avseende skolskjuts pga funktionsnedsättning.

 

Klicka på länken nedan för att komma till kommunens sida med blanketter som gäller skolskjuts:

 

 

Tidtabeller för skolsjuts

Tidtabeller för skolskjuts finner du under fliken Tidtabeller skolskjuts i vänsterspalten.

 

Västtrafiks linjetrafik

För elever som reser med Västtrafiks linjetrafik hänvisas till Västtrafiks tidtabeller eller Västtrafiks hemsida, se länk i högerspalten.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-11-06

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning