Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Modersmålsundervisning

Vem kan få modersmålsundervisning?

Modersmålsundervisning i skolan och grundsärskolan är avsedd för elever där minst en av vårdnadshavarna har ett annat modersmål än svenska. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket. För adoptivbarn med grundläggande kunskaper i språket, kan ansökan göras trots att familjen i övrigt inte talar språket i hemmet.

 

Samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch är nationella minoritetsspråk. Elever, som tillhör någon av de nationella minoriteterna, har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket sedan 1 juli 2015.

 

Skolan är skyldig att anordna modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken även om endast en elev på skolenheten ansöker om undervisning i språket.

 

Förutsättningen för att få undervisning i modersmål är

  • att eleven har grundläggande kunskaper i språket
  • att eleven önskar få undervisningen
  • att det finns minst fem elever i kommunen som önskar sådan undervisning
  • att det finns en lämplig lärare

Modersmålsundervisningen är avgiftsfri.

 

Ansökan om modersmålsundervisning

Ansökan om att få läsa modersmål görs inför varje läsår. Blankett för ansökan om modersmål finns på respektive skola och på Mottagningsenheten Språkslussen. Blanketten lämnas till Barn- och utbildningskontoret.

 

Betyg

Betyg ges i modersmål på samma sätt som i övriga ämnen.

 

Modersmål i grundskolan och grundsärskolan

Målsättningen är att eleverna blir tvåspråkiga med dubbel kulturkompetens. Eleven deltar i modersmålsundervisning antingen efter skoldagens slut eller under skoldagen.

Undervisningen följer en nationell kursplan och syftar till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-02-22

Aktuellt

Modersmålsgrupper
HT 2017:

Arabiska

Dari

Persiska

Bosniska

Polska

Kontakt

Verksamhetschef 

Johan Lindell
0502-60 67 45

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning