Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Skolgång för nyanlända

Elever som studerar

Enheten för flerspråkigt lärande ansvarar för mottagning och kartläggning av nyanlända elever, modersmålsundervisning och studiehandledning i Tidaholms kommun.

Anmälan om skolgång för nyanländ elev

I Sverige gäller skolplikt för alla barn och ungdomar i åldrarna 7-16 år. Som nyanländ har du samma rättighet till skolgång som elever som är födda i Sverige.

Alla nyanlända elever i Tidaholms kommun som vill börja skolan skickar anmälan till Barn- och Utbildningskontoret. Vem som helst kan göra anmälan om skolgång – föräldrar, släktingar, godman eller andra kontaktpersoner.

Du anmäler skolgång genom att skriva ut och fylla i anmälningsblanketten som finns att ladda nerPDF under relaterade länkar till höger på sidan eller så kan blanketten hämtas på barn- och utbildningskontoret hos nämndsekreteraren. Adressen hittar du längst ner på anmälningsblanketten.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-06-21

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning