Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Särskolan

Särskolan är en egen skolform där barn och ungdomar med utvecklingsstörning tar del av en individuellt anpassad utbildning. I särskolan utgår man från att eleverna behöver gott om tid för sitt lärande.

Särskolan är till för de elever och ungdomar som inte klarar undervisningen i skolan för att de har en utvecklingsstörning. Detta gäller också barn och ungdomar som fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada.
 
När en utredning visar att ett barn har rätt att gå i särskolan, är det vårdnadshavaren som väljer om barnet ska gå i särskolan eller skolan. Med hänsyn till barnets bästa och om det finns synnerliga skäl kan dock ett barn placeras i särskolan utan sin vårdnadshavares medgivande.
 
Att gå i särskolan innebär att få ökat stöd och ökade möjligheter att utvecklas.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-09-20

Kontakt

Rektor, grundsärskolan
Nina Kindbom
0502-60 61 31

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning