Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Daretorps Lantis

Trampbil

Nyckelpigan är belägen i Församlingshemmet i Daretorp.

Målen för verksamheten är att skapa en bra barnomsorg och bevara landsbygden levande. Vi vänder oss först och främst till familjer som bor i området Daretorp, Velinga samt Härja men även från andra områden i Tidaholms kommun.


Föreningen är arbetsgivare som ansvarar för personalen, fakturering till vårdnadshavare samt kommunen.


Föreningen har tecknat en överenskommelse där vi förbinder oss att uppfylla de krav och riktlinjer som kommunen ställer på barnomsorg. Fördelen med att välja barnomsorg hos oss är att du kan vara med att påverka och delta i ditt eller dina barns dagliga tillvaro utanför hemmet. Barnen får dessutom tillbringa sin dag ute i naturen.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-14

Kontakt

Daretorps Lantis


Avdelning Nyckelpigan
tel. 0502-200 73

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning