Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Olycksfallsförsäkring

Information om Tidaholms kommuns olycksfallsförsäkring för

försäkringsperioden 1 januari 2017- 31 december 2017

Tidaholms kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. En olycksfallsskada är den kroppskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen har tecknat gäller inte för sjukdom.

 

 

Skadehantering

Det är vårdnadshavaren för det barn eller den elev som ska anmäla skador till försäkringsbolaget. Skadeanmälning sker via Protectors hemsida.

 


Tryck Anmäl skada, Person och så Kommunolycksfall.
För frågor, vänligen kontakta Protector Försäkring per e-post eller tel. 08-410 637 00.

 


Åtgärder vid skada

 • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan
 • Spara alla kvitton
 • Behov av taxi till och från skolan p.g.a. olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.

Försäkringsvillkor

Följande grupper är försäkrade under heltid (dygnet runt):

 • Elever i kommunens grund- och gymnasieskola
 • Elever i annan kommuns förskoleverksamhet, grund- och gymnasieskola inklusive privatskolor
 • Personer i familjehem/fosterhem
 • Arbetslösa ungdomar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
 • Barn i förskoleverksamhet, daghem, familjedaghem etc.
 • Barn i daghemskooperativ

Följande grupper är försäkrade under verksamhetstid:

 • Personer i komvux/grundvux/Sfi
 • Övriga personer i arbetsträning/yrkesintroduktion


Allmänt om olycksfallsförsäkringen

Försäkringen gäller utan självrisk. Ersättning utges inte enligt denna försäkring för kostnader som ersätts av annan enligt särskild lag eller författning, internationell konvention, kollektivavtal eller annat ersättningsinstitut, som kan tas i anspråk för försäkringsfallet.

 

Anmälan bör göras inom tre år från det att olycksfallet inträffat, för undvikande av preskription. Nedan finner du försäkringsbesked inklusive uppgifter om hur du gör skadeanmälan för händelser som har inträffat under tidigare försäkringsperioder.

 


Se försäkringsbeskedet för med information om försäkringsvillkor och vad försäkringen ersätter. Använd länken till höger på sidan, under relaterade länkar.

 

Försäkringsnummer: 533205-1.1

Avtalstid: 2017-01-01 - 2017-12-31
Försäkringstagare: Tidaholms kommun


Vid frågor

Vid frågor vänligen vänd dig till ansvarig rektor eller förskolechef.


Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-11-03

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning