Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Studiemedel

Pengar

När du studerar har du möjlighet att söka studiestöd för att kunna finansiera dina studier.

Studiestödet betalas ut av centrala studiestödsnämnden, CSN. Vilken typ av studiestöd du kan få när du studerar på KompetensCentrum beror på hur gammal du är.

För dig som är under 20 år

Om du studerar på KompetensCentrum på heltid har du till och med vårterminen det år du fyller 20 år rätt till studiehjälp. Studiehjälp består av studiebidrag och extra tillägg. Studiebidraget betalas ut månadsvis utan att du behöver skicka in en ansökan. Skolan anmäler till CSN att du studerar.


För dig som är över 20 år

Om du från och med höstterminen det år du fyller 20 år, studerar på KompetensCentrum, kan du ansöka om studiemedel. Studiemedel består av lån och en bidragsdel. Du kan välja att bara ansöka om bidrag eller att ansöka om både bidrag och lån. Studiemedel beräknas för varje vecka som du deltar i utbildning.


Ansök om studiemedel

Nedan finns länkar till CSN:s hemsida. Där hittar du information som du kan ta hjälp av när du ska söka studiemedel.


Vid sjukdom

Om du blir sjuk anmäler du alltid första sjukdagen till Försäkringskassan. Vid vård av barn görs anmälan direkt till CSN. Ytterligare information hittar på CSN:s hemsida, genom att klicka på länken nedan.

 

 

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-11-03

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Katarina Mattsson

0502-60 62 60

Utbildningssamordnare

Brita Johansson
0502-60 61 73


Besöksadress administration

Rudbecksgymnasiet
Vulcans väg 6
522 34 Tidaholm


Besöksadress, studielokaler och lärarrum

Bibliotekshuset
Södra Kungsvägen 8


Postadress administration

KompetensCentrum
522 83 Tidaholm

Tillgänglighetsdatabas

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning