Tyck till
Tidaholms kommun
menu

Fritidshem

Barn

I Tidaholms kommun ligger fritidshemmen i anslutning till grundskolorna.

Fritidshemmets uppdrag

Utifrån Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 är fritidshemmets uppdrag att:

  • Erbjuda barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid.
  • Barnens behov och intressen är alltid i fokus.
  • Förena omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska, intellektuella, social och emotionella utveckling.
  • Utforma verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-02-17

Adress

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00


Populära sidor

Press
Återvinning