Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Förskoleklass


Förskoleklassen är en frivillig skolform för 6-åringar. Det finns förskoleklasser vid samtliga grundskolor i Tidaholms kommun.

En elev som är placerad vid en förskoleklass har en garanterad plats vid fritidshemmet på samma grundskola då barnet börjar årskurs 1.


Enligt läroplanen är förskoleklassens uppdrag är att främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. I leken tränar barnen det sociala samspelet och bearbetar intryck från sin vardag. Läs mer om verksamhetens uppdrag i läroplan för förskoleklassen.

 

 

Se sidan Grundskola för mer information om...

  • Sjukanmälan till förskoleklass och grundskola
  • Datum för terminsstart- och avslut, lov och stängningsdagar
  • Ansökan om ledighet på ordinarie skoldagar.
  • Lärplattformen Vklass

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-02-23

Kontakt

Utbildningschef

Anneli Ahlm

0502-60 61 03länk till annan webbplats

 

Tf. rektor för förskoleklassen på 
Ekedalens och Fröjereds skola

Michael Assarsson

 

Rektor för förskoleklassen på
Forsenskolan 

Malin Fredriksson

 

Rektor för förskoleklassen på

Hökensåsskolan

Ulrika Eskilsson


Rektor för förskoleklassen på
Valstads skola

Eva Fogth Lindqvist


Tillgänglighetsdatabas Stadshuset

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning