Tyck till
Tidaholms kommun
menu

Förskoleklass

Siffor och tecken

Förskoleklassen är en frivillig skolform för 6-åringar.

Förskoleklassens uppdrag

Utifrån Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 är förskoleklassens uppdrag att främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Leken är ett prioriterat område

I leken tränar barnen det sociala samspelet och bearbetar intryck från sin vardag. Vi månar om våra barns hälsa genom idrott, rörelse och uteaktiviteter. Vi arbetar dagligen med språklig/matematisk medvetenhet. Barnen ges möjligheter att utveckla sitt skapande genom bland annat, drama, musik, bild och form.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-02-17

Adress

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00


Populära sidor

Press
Återvinning