Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Utvärderingar

Personalmöte

Verksamheten på Familjecentralen utvärderas regelbundet

Enkätundersökning till besökarna

Enkäten besvarades av de vuxna besökare som kom till Familjecentralen under tiden 2010-02-22-2010-04-22. Sammanlagt var det 171 personer. Frågorna var baserade på de mål som finns uppsatta för verksamheten. 


Sammanfattningsvis kan sägas att verksamheten väl svarade upp till målen och att besökarna var mycket nöjda med Familjecentralen. Så många som 140 personer hade genom besöken på Familjecentralen fått nya vänner.

Hör av dig om du vill ta del av svaren så kan vi skicka sammanställningen.

Enkätundersökning, till föräldrar med barn i förskolan

Två elever från institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur/Högskolan Väst gjorde vårterminen 2007 en C-uppsats, 10 p . Rubriken var Familjecentralen — ett hälsofrämjande föräldrastöd. Syftet med uppsatsen var att undersöka om det föräldrastöd som Familjecentralen erbjuder är hälsofrämjande. Enkäten delades ut på förskolorna till alla föräldrar som hade barn mellan 1,5-3 år.  


Resultatet av enkätundersäkningen visar att Familjecentralen är ett hälsofrämjande föräldrastöd i den meningen att majoriteten av föräldrarna uppfattar att verksamheten främjar sociala nätverk och att den är en stödjande resurs för dem i deras föräldraroll.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-11-23

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning