Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Enskild råd och stöd

Om du känner dig osäker som förälder kan du vända dig till oss för samtalsstöd och rådgivning.

Samtalsstöd och rådgivning är för enskilda individer, familjer, barn och ungdomar som är i behov av att prata med en utomstående. Samtalen kan handla om relationer i familjen och med andra, vuxna och barns mående, föräldraskap, missbruk, våld i hemmet, kriser samt annat som är viktigt för dig. Samtalen kan ske individuellt, med familjen, i par och med ditt nätverk (släkt vänner och myndighetspersoner). Samtalen syftar till att hitta strategier för en bättre livssituation.

 

Enskilda samtal kan ges till barn om det finns behov av det. Barn kan ha sett någon i familjen som har blivit utsatt för våld, barnet kanske lever i en miljö med missbruk eller med en psykiskt sjuk förälder.

 

Öppenvårdsteamet erbjuder upp till fem kostnadsfria samtal. Samtalen journalförs inte. Det råder tystnadsplikt, men anmälningsskyldighet om det framkommer att någon far illa. Samtalen kan ske i familjecentralens samtalsrum.

 

Du når oss via  socialtjänstens reception tel. 0502 60 62 20 eller genom familjecentralen 0502 60 64 50, 60 63 23.


Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-11-23

Aktuellt

Kontakt

Socialpedagog
Anja Johansson
0502-60 64 50

 

Socialpedagog
Veronika Karlsen
0502-60 63 23


Besöksadress
Västra Drottningvägen 11
(Samma hus som vårdcentralen)

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning