Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledarens främsta uppgift är att hjälpa grundskoleelever att göra väl underbyggda studie- och yrkesval.


Valmöjligheterna är många och studie- och yrkesvägledarens (SYV) uppgift är att vägleda och stötta eleverna i denna valprocess. SYV informerar på ett opartiskt sätt om gymnasieskolan i sin helhet samt om vilka krav som ställs på eleverna för att studera på gymnasiet. Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar och förkommer på olika sätt i skolan, nedan följer några aktiviteter:

Åk 6

Klassrumsinformationer kring egenskaper och färdigheter samt arbetsmarknaden.

 

Åk 7

Klassrumsinformationer kring betyg, behörighet, arbetsmarknad, gymnasiet m.m. Erbjuds enskilda vägledningssamtal.

 

Åk 8

Klassrumsinformationer kring betyg, behörighet, arbetsmarknad, gymnasiet m.m. Prao, studiebesök på Rudbecksgymnasiet, yrkesmässa och gymnasiemässa är några exempel på andra aktiviteter. Erbjuds enskilda vägledningssamtal.

 

Åk 9

Klassrumsinformationer kring betyg, behörighet, arbetsmarknad, gymnasiet, m.m. Prao, studiebesök på Rudbecksgymnasiet, yrkesmässa och gymnasiemässa är några exempel på andra aktiviteter. Eleverna erbjuds enskilda vägledningssamtal. Under de enskilda vägledningssamtalen samtalas det kring individen, framtiden och dess alternativ.

 

Prao

Syftet med prao är att eleverna skall få en orientering i arbetslivet och erfarenheter inför kommande studie- och yrkesval. Ytterligare syfte är att eleverna skall få inblick i hur arbetslivet kan se ut samt skapa nya kontakter med arbetlivet. Prao förekommer i flera årskurser, tid och längd kan variera. Alla elever har dock under vårterminen i åk 8 en veckas prao samt ytterligare en vecka på höstterminen i åk 9.

 

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-02-09

Aktuellt

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare Forsenskolan
Frida Johansen

0502-60 61 34

 

Studie- och yrkesvägledare Hökensåsskolan
Julia Hellman
0502-60 68 16


Besöksadress

Forsgatan 7
522 32 Tidaholm


Postadress

Tidaholms kommun
Forsenskolan
522 83 Tidaholm

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning