Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Specialpedagog

Specialpedagogerna har tillsammans med övriga professioner i Centrala Resursteamet - Elevhälsan, ett övergripande ansvar för barn/elever i behov av särskilt stöd.

Specialpedagogerna arbetar på individ-, grupp- och organisationsnivå inom kommunens förskolor, grundskolor och särskola. Samverkan sker även med gymnasieskolan.


I specialpedagogernas arbetsuppgifterna ingår bland annat

  • handledning/samtalspartner
  • pedagogiska utredningar
  • information till klasser, personal och vårdnadshavare om olika funktionshinder
  • viss undervisning
  • samordning/samverkan mellan olika instanser vid utredningar
  • fortbildning av olika personalgrupper.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-02-15

Aktuellt

Kontakt

Verksamhetschef för skolhälsovården

Nina Kindbom

0502-60 61 31

Specialpedagog

Barbo Johansson

0502-60 61 75

 

Specialpedagog

Lars Eriksson

0502-60 63 31

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning