Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Drivhuset

Drivhuset är en central undervisningsgrupp för kommunens elever i åk 6-9.

Gruppen är ett alternativ till den ordinarie klassen när skolsituationen inte fungerar av olika skäl. Vi följer grundskolans läroplan och dess kunskapsmål och vi strävar efter att ämnenas innehåll anpassas till elevens kunskapsnivå.


Vi har små elevgrupper med hög personaltäthet och grunden för vårt arbete är strukturerad och tydliggörande pedagogik.


Huvudmålet med insatsen på Drivhuset är, att tillsammans med föräldrar, elev och hemskola arbeta för en positiv utveckling av elevens situation och göra eleven så motiverad och väl förberedd som möjligt för att återgå till ordinarie klass.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-14

Aktuellt

Kontakt

Verksamhetschef
för skolhälsovården

Nina Kindbom

0502-60 61 31


Drivhuset

0502-60 62 27

0725-561661


Elevvårdspedagog

Ann-Cathrine Klint


Pedagog

Linda Jansson


Elevvårdspedagog

Sture Wik


Pedagog

Andreas Thorstensson


Besöks- och postadress

Vrålbolsgatan 5

522 32 Tidaholm

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning