Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Elevhälsa

Barn som leker ute


Välkommen till elevhälsan i Tidaholms kommun!

Enligt skollagen ska det finnas elevhälsa för alla elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan och gymnasieskolan. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande, hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.


Genom att klicka på flikarna till höger kan du läsa med om de olika kompetenser och verksamheter som tillsammans utgör elevhälsan i Tidaholms kommun.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-03-07

Aktuellt

Kontakt

Verksamhetschef för skolhälsovården
Nina Kindbom

0502-60 61 31


Besöksadress

Forsgatan 7
522 32 Tidaholm


Postadress

Tidaholms kommun
Forsenskolan
522 83 Tidaholm

Tillgänglighetsdatabas Stadshuset

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning