Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Barnomsorg & utbildning

Bilder på klädstreck

I Tidaholm strävar vi efter att barn och ungdomar ska få bästa möjliga stöd och utbildning för att kunna utvecklas och nå sina uppsatta mål. Vi har stort fokus på kunskap och arbetar engagerat för att barn och ungdomar ska må bra i sin vardagsmiljö. Just nu pågår ett intensivt utvecklingsarbete inom förvaltningen för ökad måluppfyllelse.

Skolor och förskolor i kommunen

I kommunen finns fem grundskolor, en kulturskola och ett gymnasium. Som nyanländ elev finns det förberedelseklasser där du har möjlighet att få extra hjälp och stöd. Som vuxen kan du studera via KompetensCentrum, där det finns möjlighet till SFI-undervisning (svenska för invandrare). Det finns ett antal förskolor i kommunen. Mer specifik information om dessa hittar du under sidan Information om barnomsorg.

Ansvar

Utbildningschefen har ett övergripande ansvar över barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden. Ytterst ansvarig för verksamheten är barn- och utbildningsnämnden.

Verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden

Planen fastställdes av nämnden den 10 december 2015 och gäller under åren 2016-2018. 

Läsårsdata 2016/2017, 2017/2018

  1. Läsårsdata 2016/2017 - uppdaterad 2017-05-05PDF
  2. Läsårsdata 2017/2018PDF

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-05-09

Kontakt

Utbildningschef

Anneli Alm

0502-60 61 03

Projektledare

Ci Olofsson

0502-60 61 22

Förvaltningsekonom
Marie Vitenberg
0502-60 63 21

Övergripande ekonom

Barn- och utbildning och i kommunen

Ola Pettersson

0502-60 61 14

Utvecklingsledare
Johanna Ljungqvist
0502-60 63 22

Kvalificerad handläggare

Lena Kulin

0502-60 62 32

Nämndsekreterare
Zandra Björnram
0502-60 61 05

Barnomsorgsadministratör &

kostplanerare
Sandra Teike
0502-60 62 28

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Länk hjälp och stöd
Tillgänglighetsdatabas Stadshuset
Facebook Tidaholms kommun

Adress

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00


Populära sidor

Press
Återvinning